Aktiefonder

De olika aktiefonderna investerar i aktier, precis som namnet antyder. Det är ett mycket brett begrepp, eftersom denna typ av fonder har många kompetensområden. Om du vill spara i en fond så behöver du spara på lång sikt eftersom aktierna fluktuerar mycket på kort sikt. Därför är det ofta missvisande att säga att aktiefonderna är riskabla. På lång sikt är det mycket mer sannolikt att aktiefonder får bra avkastning på sparkapital än räntefonder eller bankkonton.

Men att förstå sig på hur aktier fungerar kan kännas som en snårig djungel att gå igenom. Hur börjar man investera i aktier? Vilka aktier ska man investera i? Hur gör man för att komma igång med aktier och ska man investera i fonder eller aktier? Allt detta och mycket mer kommer du att få svar på i denna text om aktier för dummies.

BetterWealth

Betterwealth är en relativt ny aktör på marknaden som verkar tagits emot väl. De erbjuder mycket låga fondavgifter och har ett stort urval att välja emellan! 

Lysa

En riktigt låg avgift med över 800 aktiefonder och 130 räntefonder. Automatisk fördelning vid köp som ger dig ett smidigt månadssparande

Savr

SAVR har alltid mycket låga avgifter och ett stort urval av fonder. SAVR är känd för deras lättmanövrerade mobilapp. Utmärkt för dig som ska månadsspara i fonder!

Vad är aktiefonder?

Vad är aktiefonder?

När du sätter in pengar i en eller flera aktiefonder har du en fondförvaltare som bestämmer vilka aktier du ska investera i. Detta är ett bekvämt sätt att dra nytta av tillväxten på aktiemarknaden utan att behöva vara bekant med enskilda aktier. När du äger aktier i en eller flera aktiefonder blir du indirekt delägare i bolaget under fonden. Aktiefonder består till minst 85 % av aktier eller aktierelaterade finansiella instrument. Andelen aktier är ofta mycket större än så. Den del av aktiefonden som inte innehåller aktier är vanligtvis de kontanter som förvaltaren använder för nyinvestering när en möjlighet uppstår. Begreppet aktiefonder är väldigt brett, och det finns många typer av aktiefonder.

Generellt kan man säga att risken för breda aktiefonder är lägre eftersom de investerar i ett stort antal företag och värdepapper på flera marknader. Med snävt definierade aktiefonder har du chans att få högre avkastning eftersom du har valt en gynnsam bransch i dagsläget. Detta innebär istället en högre risk. Rätt poängsättning kan dock vara svårt.

Innehåll visa

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag kan vara privat eller offentligt. Aktiekapitalkravet för ett privat aktiebolag är minst 50 000 kr. Dessa aktier ägs sedan av en liten grupp ägare, till exempel familjen. De kan inte säljas till allmänheten via någon börs. Men i vissa fall kan de söka erbjudanden från privata investerare genom banker eller mäklarfirmor. Aktiekapitalkravet i ett börsnoterat bolag är minst 500 000 kronor. De kan säljas till allmänheten på börsen, men de ska kompletteras i bolagets bolagsordning för att reglera de grundläggande förutsättningarna för bolagets verksamhet och ledning. När investerare köper aktier på börsen finns de alltid i aktiebolag. I Sverige finns cirka 340 000 aktiebolag, varav cirka 500 börsnoterade.

Att investera i onoterade bolag är aldrig att rekommendera, eftersom att det finns en ännu lägre risk att du inte har en aning om hur det kommer att gå för bolaget.

Investmentbolag

Utöver aktiebolag finns det också något som man kallar för investmentbolag. Att driva ett investmentbolag är nästan som en fond. Investmentbolagens huvudsakliga affärsfilosofi är att tjäna pengar genom att äga och förvalta aktier i andra bolag. Därför kan investmentbolag köpa och sälja aktier i andra börsbolag – men de kan också välja att investera i onoterade bolag. Värdet på ett börsnoterat investeringsbolag domineras inte bara av värdet på investeringsbolagets tillgångar, utan påverkas också av börsens fluktuationer och psykologi.

Ett investmentbolags nettotillgångar (tillgångsvärde minus eventuella skulder) brukar kallas nettotillgångar. Om ett investeringsbolags marknadsvärde avviker från dess substansvärde brukar man säga att aktien säljs till överkurs eller rabatt i förhållande till substansvärdet. Flera större svenska investmentbolag handlar vanligtvis med rejäla rabatter. Det gör att investmentbolagen har stor möjlighet att ge hög avkastning över tid, och förväntas prestera bättre än den allmänna börsutvecklingen. Exempel på svenska investmentbolag är Investor, Industrivärden och Kinnevik m.fl.

Varför ska man välja att börja investera i aktier?

Varför ska man välja att börja investera i aktier?

Sparande på aktiemarknaden är ett bra sätt att få långsiktig och kortsiktig avkastning och är därför en populär sparform. Detta är också ett intressant och bra sätt att förstå börsbolagens verksamhet och hur de påverkas av vår omgivande miljö. För att vara en framgångsrik investerare bör du vara proaktiv och förstå hur aktier och deras handel fungerar. Att aktivt investera i aktier innebär också att du bättre kan förstå ditt sparande. Många tycker att aktiemarknaden är väldigt komplicerad, eller så är det svårt att förstå trenden för olika aktier.

För andra liknar det ett casino, med lite mer chans vet du som investerare inte riktigt vad som kommer att hända. Ett sätt att få bättre insikt är att förstå den sanna innebörden av aktien, vilket är företagets ägarintresse. För dig som investerare innebär det rätten att ta del av företagets framtida vinster och möjlighet att påverka dess framtid. Avkastningen av aktier beror främst på två saker, dels om aktiekursen stiger och företaget får dela ut en del av sin vinst, aktieutdelning. Ett annat argument för att investera i aktier är att de kan stå emot inflationen över tid eftersom priserna på börsbolagens produkter kommer att stiga över tid.

Lära sig investera i aktier – rätt information är A och O

Innan du börjar köpa och sälja aktier som nybörjare är det bäst att läsa på om de olika metoderna för aktievärdering, till exempel pris-till-vinst-kvoten, för att förstå hur aktiekurserna fungerar. Andra saker du bör kontrollera är bland annat vilka avgifter som tillkommit, den så kallade mäklarverksamheten, samt beskattningen av eventuella vinster. Avgifterna varierar beroende på tjänsten och transaktionsbeloppet du använder för att handla aktier. Generellt sett är Avanza och Nordnet de mest prisvärda alternativen för nybörjare som vill köpa de första aktierna.

Vilken typ av konto du använder är också viktig eftersom man beskattar de olika. Använder du ett investeringssparkonto är du belagd med årlig schablonskatt oavsett om du går med vinst eller förlust. Schablonskatten beräknar man utifrån statslåneräntan. Det belopp som ligger till grund för skatteunderlaget, kapitalunderlaget, är genomsnittet av ditt kapital i början av varje kvartal plus de insättningar du gjort under året. Pensionsförsäkringar är också föremål för årlig schablonskatt, medan aktieinsättningar belastas med 30 % vinstskatt.

Aktiehandel för nybörjare – stor variation mellan olika aktier

Eftersom begreppet aktiefonder är så brett är det förstås stora skillnader i hur olika fonder i denna kategori fungerar. Det finns många faktorer. Generellt sett beror avkastningen mer på valet av aktiefondtyp (som svenska fonder, globalfonder, tillväxtmarknadsfonder) snarare än ditt val av fondförvaltare. Bland alla aktiefonder, i alla kategorier, har de bästa fonder presterat runt 24-25 % varje år under de senaste fem åren. Här hittade vi teknikfonder som gått särskilt bra de senaste åren. Under samma period hade de sämsta aktiefonderna årlig negativ avkastning så hög som -8 %. Dessa fonder tillhör mycket nischade branscher eller specifika marknader. Under de senaste 5 åren har den genomsnittliga tillväxttakten för aktiefonder närmat sig 12 %. För att förstå alternativen korrekt bör du bara jämföra fonder i samma kategor, du finner mer info på fondroboten.se.

Se upp för höga avgifter

Nästan allt fondsparande är relaterat till förvaltningsavgifter på ett eller annat sätt. Fondbolag tar vanligtvis ut avgifter baserat på hur stor andel av kapitalet du sparar. Den genomsnittliga kostnaden för aktiefonder är något högre än 1,6 %. De dyraste aktiefonderna kostar mer än 4 % per år medan de billigaste fonderna faktiskt är gratis. Det finns många utestående aktiefonder med årliga kostnader på mindre än 0,5 %. Några procent av förvaltningsavgifterna kanske inte anses vara så farliga, men på grund av räntans påverkan på räntan blir det mycket pengar i längden. Dyrare fonder motiverar sällan höga avgifter. Välj därför först lågprisaktiefonder.

Courtage – vad kostar det att investera i aktier?

Du måste betala en avgift som kallas för courtage, detta gäller varje gång du köper eller säljer aktier. Detta är avgiften du betalar till en nätmäklare eller bank. För att komma undan så billigt som möjligt bör du välja att köpa och sälja aktier hos en nätmäklare. Avanza och Nordnet är de två största företagen i Sverige. Vilka avgifter du betalar i mäklarverksamheten beror på vilken bank eller nätmäklare du äger. Hos nätmäklare finns det olika mäklarkurser, du kan välja de mäklarkurser du ska ha. För de flesta småsparare är mäkleri ”mini” bäst. Du betalar 0,25 % eller 1 SEK för varje transaktion, beroende på vilket som är högst.

Om du gör en större verksamhet lönar det sig att välja en större mäklarkategori. Deras lägsta kostnad är högre, men provisionsprocenten är lägre. Om du är nybörjare kan du börja använda Avanza och Nordnet för att spara aktier gratis. Om ditt sparkapital är mindre än 50 000 kr behöver du inte betala Avanzas mäklararvoden. Hos Nordnet är gränsen 80 000 kr.

En klok riskspridning

Aktiefonder skyddas av lagen om värdepappersfonder och placeringsfonder. Den föreskriver att aktiefonder ska innehålla minst 16 olika slags aktier. Generellt sett får en aktie inte överstiga 5 % av fondens värde. Lagen tillåter dock att upp till fyra företag äger 10 % vardera. De flesta fonder har mycket fler aktier än så här – de består vanligtvis av hundratals olika aktier. Detta hjälper till att diversifiera risken för aktiefonder. Du kan jämföra det med att inte lägga alla dina ägg i samma korg, vilket innebär att du försöker undvika högre risker genom att investera i fler värdepapper. Om en aktie i en fond har problem, som i samband med dåliga nyheter, skandal eller till och med konkurs, kommer fondens värde endast att påverkas lite eftersom det finns många andra innehav i fonden.

Ska man välja aktiefonder eller indexfonder?

De senaste åren har index fonder blivit mer och mer populära. En indexfond är en fond som investerar i bolag som ingår i ett bredare aktieindex. Eftersom indexfonder är passivt förvaltade kan fondavgifterna hållas på en låg nivå. Vissa indexfonder är helt gratis. Genom att sätta in i en indexfond kan du komma åt börsen utan att betala dyra avgifter. En nackdel med indexfonder är att aktievalet inte nödvändigtvis är det bästa. Inget kan sägas att de aktier som har störst handelsvolym på börsen är de mest lämpade aktierna för investeringar. När du ska bestämma dig för om du ska investera i aktier eller fonder behöver du således tänka efter vad målet och syftet med dina investeringar faktiskt är. Notera att både indexfonder och aktiefonder har väldigt många fonder som det går bra för, så det finns egentligen inget som är bättre än det andra.

Olika typer av bra aktier att investera i

Olika typer av bra aktier att investera i

Det finns väldigt många olika typer av aktier att köpa och investera i, vilket är otroligt fördelaktigt för investerare. Detta gör nämligen att man kan välja aktier utefter intressen, kapital, mål och hur stora risker man är villig att ta. Hur man investerar i aktier är alltså kopplat till vad du som privatperson vill investera i och du ska alltid välja det som passar just dig bäst. De bästa aktierna på lång sikt för någon annan kanske är helt fel för dig, framförallt om du satsar på att investera mer kortsiktigt. Nedan kommer vi att gå igenom de vanligaste typerna av aktier att investera i idag.

Investera för nybörjare – vanliga typer av aktiefonder

 • Sverigefonder: Företag som använder svenska aktier för att investera på den svenska aktiemarknaden. Dessa är oftast ganska stora företag.
 • Globala fonder: En bred typ av fond som investerar i stora företag på utvecklade marknader i världen. De investerar i aktier i olika branscher runt om i världen.
 • Övriga landsfonder: Fonder som fokuserar på specifika länder. Här kan vi hitta ryska fonder, brasilianska fonder, tyska fonder, italienska fonder, amerikanska fonder och så vidare.
 • Fonder baserade på en viss region: Fonder som investerar i olika länder inom ett specifikt område. Det finns nordiska fonder, östeuropeiska fonder, asiatiska fonder, nordamerikanska fonder och så vidare.
 • Fonder med fokus på tillväxtmarknader: Fonder som investerar i tillväxtmarknader som Asien, Östeuropa, Latinamerika och Afrika. Kan innehålla flera regioner.
 • Börhandlade fonder: Detta är en fond som handlas på börsen, precis som namnet antyder. Börshandlade fonder är också kända som ETFs-börshandlade fonder. Dessa är främst indexfonder.
 • Indexfonder: En fond som följer ett aktieindex. Kännetecknande är att förvaltningskostnaden är mycket låg eller obefintlig.
 • Mixfonder: (Blandfonder, flermarknadsfonder) Det finns både aktier och räntebärande värdepapper – vanligtvis är cirka två tredjedelar aktier och resten är obligationer.

A och B aktier – Vad är skillnaden?

Många företag har flera typer av aktier: stamaktier (A-aktier och B-aktier), preferensaktier och indexaktier. Preferensaktier prioriterar företagsutdelningar, medan indexaktier följer konsumentprisindex. Alla aktier i ett aktiebolag har samma nominella värde. Utdelningar för A-aktier och B-aktier är desamma. Skillnaden mellan A-aktier och B-aktier är antalet röster på årsstämman. Rösttalet för A-aktier är högre än för B-aktier. Aktieägare utser bolagets styrelse genom omröstning på bolagsstämman.

Såhär gör du för att investera i aktier

Hur hittar man en bra fond bland nästan 2500 olika aktiefonder? Bestäm först vad du vill att fokus för aktiefonden ska vara. Att låta globala fonder utgöra basen i portföljen, kompletterat med svenska fonder med svenska aktier, är starkt rekommenderar. Du kan sedan optimera din investeringsportfölj utifrån de prioriteringar du behöver, till exempel småföretagsfonder, tillväxtmarknadsfonder eller regionalfonder. Det räcker med olika medel. I nästa steg tycker vi att du kan välja bort alla fonder som tar ut mycket höga avgifter. Det finns många högkvalitativa fonder vars förvaltningsavgifter inte överstiger 1,5 %. Det går också att hitta en bra fond till en mycket lägre kostnad. Slutligen kan det vara dags att titta på enskilda förvaltare. Det är svårt att säga framtiden utifrån historik, men det skulle vara fantastiskt om fondförvaltare kan uppnå bra resultat på längre tid. Välj en chef med gott rykte.

Hur kommer man igång med att investera pengar i aktier

För att börja köpa och sälja aktier behöver du som bekant kapital att investera. Det behöver inte vara för mycket, men du ska känna att storleken på din investering är rätt för dig. Då behöver du lära dig hur du värderar aktier och läsa om de bolag du vill investera i. Om du inte har någon kunskap alls, eller om du inte förstår företagets aktie, är det ingen mening att gå in och köpa företagets aktie. Företagets affärsmodell. Du kan läsa information om företaget på deras hemsida, söka nyheter eller diskutera med vänner som redan börjat investera i aktier. Det finns också många forum som fokuserar på aktier, så det är inte svårt att få bra information. Det är dock viktigt att spara tid för läsning. Ett tips är att läsa på telefonen, till exempel på tåget till jobbet eller under lunchrasten, annars scrollar du på nätet.

Det brukar inte ta lång tid att öppna ett aktiehandelskonto. Hos Avanza kan du till exempel använda BankID för att skapa ett konto på bara tre minuter. Det är enkelt att komma igång, så om du vill handla snabbt kan du till och med skapa ett investeringssparkonto innan priset ändras.

Avanza och Nordnet

Avanza och Nordnet är nybörjarvänliga alternativ. Detta beror på att de är lätta att använda, så du har möjlighet att tjäna så mycket pengar som möjligt på aktier. Du kan bland annat ställa in till vilket pris du vill köpa och sälja aktier i förväg. När detta pris uppnås kommer aktien automatiskt att handlas eller säljas till dig. På så sätt behöver du inte följa kursen hela tiden, utan du kan låta Avanza göra jobbet åt dig. Då kan du istället luta dig tillbaka och göra något annat som du har mer intresse för.

Om du inte är helt säker på att du vill köpa eller sälja till ett visst pris kan du istället välja att få ett meddelande när priset är nått, och sedan kan du gå in och kolla och välja om du ska köpa nu eller vänta längre. I applikationen som du kan ladda ner till din telefon kan du hålla dig uppdaterad med den senaste informationen oavsett var du befinner dig. Det betyder att du alltid kan vara i en ledande position och köpa och sälja när aktien är till sitt bästa pris.

Lära sig handla med aktier – vilka aktier passar nybörjare bäst?

Att välja vilka aktier man ska investera i kan vara lite knepigt. Det är lätt att investera i en aktie vars kurs stiger, i hopp om att den ska fortsätta att stiga. Det kan vara så att kursen fortsätter att stiga och din aktie har stärkts på detta sätt, men det kan också vara så att den har nått den övre gränsen och är relativt statisk eller till och med försvagad. Det är också lockande att köpa väldigt billiga aktier, det vill säga låga priser. Sen hoppas man såklart att den ska stiga, för man köpte den så billigt, så att man på så sätt kan tjäna mycket pengar. Men även här kan andelen fortsätta att sjunka. Att hitta en billig aktie att satsa på som faktiskt stiger i värde är därför svårt. Det är därför ett bättre ”börja med aktier tips” att leka efter säkra aktier att investera i.

Information är nyckeln till framgång, och vanligtvis kan olika värderingar och beräkningar baserade på företagets finansiella data vara en bra början.

När är det ett bra tillfälle att placera i aktier och handla med aktier?

Om du har en lång spartid brukar det vara värt att placera det mesta av ditt sparande i aktier eller aktiefonder. Alltså, om du planerar att investera aktier i en aktieportfölj nybörjare på lång sikt så är det en utmärkt ide. Även om aktiemarknaden ibland går in i en period av sämre eller till och med negativ utveckling, är det för de flesta att fortsätta att spara regelbundet det klokaste valet. Genom att fylla på sina innehav med en sund portfölj av aktiefonder varje månad kommer sparkapitalet sannolikt att växa avsevärt på lång sikt. Avanza har några fina listor, du kan se dem och sortera dem enkelt efter några olika kriterier osv. Du hittar den hos Avanza. Avanza har även guld aktier avanza, vilket kan vara bra att veta om detta är något du är intresserad utav.

Beskattning av fonder

Idag behandlar man svenska och utländska fonder skattemässigt lika. Andelsägarna ska använda 0,4 % av värdet som kapitalinkomst vid årets början, detta gäller för enskilda och juridiska personer. Kapitalbasen inkluderar därför inte fondandelar som förvärvats under året. Andelsägare beskattas för fondutdelningar och kapitalvinster vid försäljning av fondandelar (om vinst finns). I annat fall dras kapitalförluster av på samma sätt som aktieförluster.

Vad innebär schablonmetonden?

När du inte vet hur mycket du betalade för aktierna du sålde föregående år och vill deklarera resultatet, kan du vanligtvis hitta köpeskillingen efter 2004 i den tidigare versionen av nätbank. Om du däremot överlåter aktier eller ärver aktier från en annan bank kan det vara svårare att hitta anskaffningsvärde. Sedan kan du välja att använda något som kallas standardmetod i deklarationen. Om reavinsten överstiger 400 % av köpeskillingen är även schablonmetoden ett fördelaktigt alternativ.

Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften redovisas till 20 % av anskaffningsvärdet. Därför är 80 % av försäljningsintäkterna föremål för 30 % skatt. Säljer du aktier till ett högre pris kan det löna sig att hitta gamla avräkningssedlar hos oss och andra deltagare. Äldre anteckningar går oftast att hitta, men som kund har detta arbete ett pris.

Utvecklingen på aktiemarknaden och börsen

Aktiemarknaden är, som förstått vid det här laget, mycket lämplig för långsiktiga investeringar. Även om världens aktiemarknader kan uppleva kraftig volatilitet är den långsiktiga trenden positiv. Sedan början av 1990-talet har Stockholmsbörsen stigit med i snitt 12 % per år. Ta då med finanskrisen, IT-bubblan och de flesta justeringar på börsen. Sedan 1988 har världsindex stigit med mer än 7,7 % varje år. Det amerikanska aktieindexet S&P500 och dess föregångare har vuxit med en genomsnittlig årlig takt på över 9 % sedan 1871. Ibland kommer världsbörserna eller enskilda marknader att gå in i en period av dålig eller negativ avkastning. Om nedgången blir särskilt djup och långvarig kallas det för en björnmarknad. Den som fortsätter att investera i aktier när börsentimentet är dåligt har chans att få mycket god avkastning på sikt.

Lära sig aktier och fonder – vad påverkar aktiekursen?

Att lära sig om aktier och fonder och att handla på börsen kan, som tidigare nämnt, vara svårt om man inte har någon kunskap sedan tidigare. Det kan därför vara bra att veta litegrann om vad som faktiskt påverkar aktiekursen och hur den fungerar.

På aktiemarknaden förändras aktiekursen ständigt. Det är inte bara för nybörjare som det är svårt eller nästintill omöjligt att förutse hur aktiekurserna kommer att förändras. De mest erfarna investerarna inser att de inte i förväg kan avgöra hur aktiekurserna kommer att utvecklas. Det handlar snarare om att få möjligheter genom att köpa kvalitetsaktier, diversifiera risker och tålamod. Det kan dock vara bra att förstå de faktorer som påverkar aktiekurserna. Aktiekursen påverkas av många faktorer. Det här är några av de vanligaste sakerna som påverkar aktiekurserna:

 • Förväntningar: Det förväntas påverka aktiekursen. Om marknaden förväntar sig en viss vinst, och om den redovisade vinsten är lägre än förväntat, kan aktiekursen falla. Även om vinsterna är högre än under tidigare kvartal kan priserna till och med falla.
 • Vinsten: Om bolaget visar ökade vinster och fler vill äga det så kommer aktiekursen att stiga. Vinster rapporteras kvartalsvis, och om vinsterna förväntas öka kan aktiekursen till och med stiga innan rapporten släpps.
 • Nya produkter: Om företaget lanserar nya produkter som förväntas generera framtida intäkter kan aktiekursen stiga.
 • Nyheter: Alla nyheter om företaget påverkar aktiekursen på ett eller annat sätt, oavsett vad för publicitet det är.
 • Analytiker: Olika analytiker på banker och tidningar ger då och då köp- eller säljrekommendationer. Deras analys påverkar ofta aktiekurserna, oavsett om analysen är korrekt eller inte.

Fler faktorer som påverkar aktier att investera i nu:

 • Olika tekniska faktorer: Om en aktie går in i en stark uppåtgående trend har den vanligtvis en tendens att fortsätta stiga under en period. En aktie kan också sluta i en nedåtgående trend. Det finns fler så kallade tekniska faktorer relaterade till prisdiagrammets utseende. Det kan vara stöd och motstånd i diagrammet. Tekniska faktorer är viktigast för aktiekursutvecklingen på kort sikt.
 • Konjunkturen: När konjunkturen försämras kommer börsen att påverkas. De flesta enskilda aktier är också mer eller mindre påverkade av detta.
 • Övriga marknader: Den svenska aktiemarknaden beror till stor del på förhållandena i USA, Asien och Europa. Värdepappersbörserna i världen är sammankopplade på många sätt. Att investera i amerikanska aktier kan således vara ett bra alternativ om du inte vill hålla dig inom den svenska aktiemarknaden.

Tips på bra aktier och investeringar

Vilka aktier ska du investera i? Det enkla svaret är ”köp aktier.” Lättare sagt än gjort, men sanningen är att många glömmer vikten av att hitta kvalitet för att framgångsrikt spara långsiktiga aktier. När du köper aktier blir du delägare i ett företag. För att hitta bra aktier är det lättare att föreställa sig att man faktiskt investerar i ett företag. Föreställ dig att du äger idén till det här företaget. Vilken typ av företag vill du äga? Leta efter företag som är bra på vad de gör och som ser trovärdiga ut. Leta efter företag som tjänar pengar och som kan tjäna pengar i framtiden.

Bra aktier att köpa är sällan de alla pratar om. Dessa är inte nödvändigtvis aktier som rekommenderas av banker, tidningar och analytiker. Intressant nog kan du hitta bra aktier på egen hand, med varken en examen i finansiell ekonomi eller erfarenhet av aktieinvesteringar. Bra företag uppfyller vanligtvis flera eller alla av följande kriterier:

 • Bolaget går med vinst den större delen av tiden och vinsten ökar kontinuerligt
 • Bolagets omsättning ökar över tid
 • Företaget har en viss skuldsättning, men inte alltför stor
 • Att bolaget har regelbundna och stigande utdelningar är ett bra tecken
 • Ledningen i bolaget är tydliga med sin strategi och dess budskap
 • Företaget är tydlig i sin rapportering kring hur det går
 • Olika nyckelpersoner i bolaget äger själva en stor andel aktier i företaget och får mer än gärna investera mer i det också

Börja investera i fonder – bästa fonderna 2021

När det gäller att investera i och hitta bra fonder är det viktigt att kolla hur de har gått för fonderna den senaste tiden. Vi har därför noggrant valt att studera vilka fonder som är de bästa fonderna 2021. Finansbolaget Morningstar övervakar och utvärderar fonder runt om i världen. För Sveriges del listade de bästa och mest populära fonderna 2021:

 • Avanza Zero
 • Avanza Global
 • AMF Aktiefond Småbolag
 • SPP Aktiefond Global A
 • Lancelot Avalon A
 • Splitan Aktiefond Investmentbolag
 • Länsförsäkringar Global Indexnära
 • Fidelity Global Focus A-Dis-USD

Med tanke på att det har gått så bra för ovanstående aktier under 2021 är det högst sannolikt att dessa även kommer att vara värda aktier att investera aktier 2022.

Fördelar med att investera i aktier nybörjare

Det finns väldigt mycket fördelar med att spara i fonder och aktier. Dels är det ett bra sätt att förvalta sina pengar på samtidigt som du kan få de att växa. Men det är också väldigt enkelt när man väl har kommit igång.

Riskspridning – Genom att köpa olika aktiefonder får du automatisk riskspridning, eller så kallad diversifiering. Tänk på att det vanligtvis är säkrare att äga en hel fond eller en portfölj än att bara äga en aktie.

Enkel insättning till fonder är mycket lätt – Du har vanligtvis en förvaltare som ansvarar för att hitta och analysera vilka bolag eller värdepapper som kommer att ingå i fonden. Vissa banker och nätmäklare kan till och med spara pengar automatiskt varje månad.

Avkastning – Många fonder har mycket god avkastning och har uppnått bra resultat år efter år. Samtidigt är det värt att nämna att detta varierar från fond till fond, och det finns även långsiktiga förlustbringande fonder.

Access – Med finansiering kan du komma åt företag på marknader som kan vara svåra att nå. Det kan vara tillväxtmarknader eller länder där vi har mindre enkel tillgång till aktiemarknaden i Sverige. Genom en fond kan du även äga aktier som kan vara för dyra att äga själv.

Nackdelar med investering för nybörjare

Precis som med allt annat finns det även nackdelar med att investera i aktier och fonder. Däremot anser vi att fördelarna definitivt överväger nackdelarna. Du bör därför inte lägga alltför stor vikt vid nackdelarna. Dessutom är det väldigt individuellt vilka nackdelar som passar in på den enskilda individen. En nackdel som är betydande för en persons investering kanske inte spelar så stor roll för dig. Precis som med allt annat som har med börsen och aktiehandel att göra så är det väldigt individuellt och du bör endast tänka på för och nackdelar utifrån ditt eget perspektiv. Nedan finns det några konkreta nackdelar med aktier och investering.

Avgifter – De flesta fonder tar ut förvaltningsavgifter. Kostnaden sträcker sig från en procent till några procent. Eftersom kostnaden är hela ditt investeringskapital, om kostnaden är hög, kan det bli en stor summa. Således, oavsett hur bra eller dålig avkastning du får av att spara, kommer du att få betala för det.

Ingen kontroll – när du sparar i en fond måste du köpa hela paketet som ingår. Du har heller ingen kontroll över när eller vad förvaltaren väljer att sälja eller köpa. Du blir passiv och ger dina besparingar till andra, bra som dåliga.

Det kan gå Långsamt – till exempel, att köpa och sälja fonder tar längre tid än att köpa och sälja aktier. När du vill sälja fondandelar tar det några dagar till någon vecka, beroende på vad det är för fond. Därför, när du investerar i en fond kommer dina fonder att vara mer låsta. Om du således väljer bland de olika aktiefonderna istället kommer detta snarare vara en fördel än en nackdel för dig, men om du väljer att investera i fonder istället får du vara beredd på att det är mer tidskrävande.

FAQ

Hur investerar man i aktier?

Att handla med aktier kan vara svårt i början, framförallt om man inte vet hur man ska börja eller inte sitter på någon tidigare kunskap. Men att spara i aktier är faktiskt inte så svårt när man väl har kommit in i det, åtminstone inte om man vet vad man ska leta efter. Det krävs också att man vet varför man vill satsa på aktier, alltså vad målet med ens sparande är. För att investera i aktier börjar du enklast genom att göra ett konto hos Avanza eller Nordnet och ta det därifrån. Där kan du få hjälp av en fondförvaltare att hitta det bästa för dig och på så sätt skapa en egen aktieportfölj utefter dina önskemål och preferenser.

Att även kolla upp aktieskola för nybörjare innan du sätter igång kan vara ett bra alternativ om du är helt ny på börsen.

Vilka aktier ska jag investera i?

Vilka aktier du ska investera i beror på en hel del olika perspektiv. Tänk efter vad du är intresserad av för aktier, alltså där du har ett intresse av att följa marknaden. Om du är intresserad av att handla med råvaror och liknande kanske det passar dig att investera i solenergi aktier. Om du istället är intresserad av att enbart få dina pengar att växa kanske du ska satsa på en stabil aktie som Avanza Zero eller Avanza Global.

Hur gammal måste man vara för att investera i aktier?

Det finns egentligen ingen ålder för att börja investera i aktier. Det är däremot alltid rekommenderat att du är fyllda 18 år och därmed myndig. Detta beror på att du på så sätt har ansvar över din egen ekonomi och finansiella situation samt att du troligtvis tjänar egna pengar. Däremot är det absolut ingen omöjlighet att investera i aktier trots att du är omyndig. Men då krävs det att en förmyndare, såsom en vårdnadshavare eller förälder, skriver på ett avtal och därmed godkänner att du får äga aktier.

Vilka är de bästa aktierna att investera i nu?

Följande är en lista över fonder med högst avkastning under de senaste 3 åren. Det betyder inte nödvändigtvis att den historiska avkastningen blir lika bra som framtida avkastning. Kom ihåg att fonder kan fluktuera upp och ner. I värde. Detta är dock en bra början för din analys.

 • Avanza Zero
 • Swedbank Robur Access Europa
 • AGI Allianz China A Shares AT US
 • BGF World Technology A2 USD
 • MS INVF US Growth AD

Även aktier såsom Volvo, Tesla och Microsoft är i stort sett alltid rekommenderade att investera i eftersom att de stiger konstant.

Vilka aktier ska man köpa nu?

Det finns många aktier att köpa just nu som det går bra för. Se ovanstående lista ”bästa fonder 2021” för att se vilka aktier som går bäst i dagsläget.